THE WES SIDE STORY

Wesley Wyndam-Pryce

Wesley Wyndam-Pryce


Met gemak kan men stellen dat Wesley Wyndam-Pryce één van de meest veranderde mensen is binnen het universum van Buffy en Angel. Was hij in het begin een nogal horkerige dwaas met schijnbaar zelfoverschatting als zijn voornaamste eigenschap, uiteindelijk veranderde hij in een uiterst scherpe en meedogenloze verdediger van het goede.

Wes begon zijn carrière als Kampioen bij de Watchers Council en helaas moet men in dat stadium constateren dat de WC (pun intended) een redelijk eng clubje was dat zich laf verschool achter de Slayer en een zeer dubieus beleid voerde. Ondanks de handicaps die hij mede daardoor had opgelopen lukte het hem toch in te zien dat hij verkeerd had gehandeld en sloot hij zich aan bij Buffy's Scooby Gang waartoe zijn ex-collega Rupert Giles ook behoorde.

Na zijn ontslag bij de WC besloot hij niet bij de pakken te gaan neerzitten en bleef hij het kwaad bestrijden als een 'Rogue Demon Hunter' In deze capaciteit sloot hij zich aan bij Angel Investigations alwaar hij opnieuw kennis maakte met Angel en Cordelia Chase. En het was hier dat hij echt goed op gang begon te komen!

Hij begon zich los te maken van zijn verleden en zich meer te ontspannen in zijn rol als Kampioen van de goeden. Was alles toen in orde? Neen! In zijn drang om goed te doen besloot hij om uit vrees voor de naar later bleek vervalste profetie dat Angel zijn zoon Connor zou doden, de jonge Connor weg te nemen en schijnbaar in veiligheid te stellen bij een oude vijand van Angel genaamd Holtz. Een handlangster van Holtz, Justine, sneed daarna zijn keel door en liet hem achter om te sterven.

Maar Wesley stierf niet. Hij overleefde het en ondanks het feit dat zijn vrienden hem tijdelijk hadden verstoten bleef hij verder gaan met zijn strijd. En hij voerde die strijd met een ijskoude verve. Terwijl hij het bed deelde met de mooie advocate Lilah Morgan (van de vijandelijke advocaten firma 'Wolfram & Hart') had hij Justine gegijzeld en dwong hij haar de plaats in zee te tonen waar zij en Connor Angel in zee hadden gedumpt. Angel kon dankzij Wesley weer terugkeren naar Angel Investigations en zijn taak weer opnemen om de hulpelozen te helpen.

Rust was Wesley echter niet gegund, want nieuwe gevaren dienden zich aan. En de heraut van dat gevaar was Het Beest, een machtige demon die de weg moest voorbereiden voor de komst van een oude godin die zich Jasmine zou gaan noemen. The Beest viel het Los Angelus filiaal van 'Wolfram & Hart' binnen en roeide er praktisch iedereen uit. Alleen zijn minnares Lilah kon dankzij zijn hulp het gebouw levend verlaten.

Lang kan Lilah echter niet genieten van het leven. Tijdens de crisis rond 'The Beast' en Jasmine weet een door Jasmine bezeten Cordy Lilah te doden en de schuld in de schoenen van Angelus te schuiven. Om een eventuele wederopstanding van Lilah als vampiere te voorkomen is het aan Wesley om bij haar het hoofd af te hakken. Dankzij zijn innerlijke hardheid lukt hem dat uiteindelijk.

Het is een hardheid die hij eigenlijk altijd in zich heeft gehad. Reeds in Sunnydale toonde hij wanneer het erop aankwam genadeloos te kunnen zijn. Hij beval destijds de ontvoering van Faith door de WC, hij overwoog het mogelijk opofferen van Willow toen die door burgemeester Wilkins was gegijzeld voor terugkeer van de doos van Gavrok, en hij stuurde een groep rebellen in Pylea op een missie waarvan hij wist dat niet iedereen ervan zou terugkeren. Dit met het motto: "If you try not to get anybody killed, you end up getting everybody killed."

Wesley Wyndam-Pryce. Niet een man zonder fouten, maar wel een man die in staat is te leren en te groeien en tegenslagen te overleven. Wesley for Survivor 2006!